Cycle China

13 Days Cycle Xinjiang 13 Days

Duration: 13 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Urumqi, Heavenly Lake, Hami, Shanshan, Turpan, Toksun, Korjay, Yardan

Trip Price:US$3732

Book your Own Room:US$590

Price From US$3732.00 valid from Jun - Sep 2018 Book Now

14 Days Cycle Lanzhou-Chengdu 14 Days

Duration: 14 days 13 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing,Lanzhou, Linxia, Xiahe, Hezuo, Ruoergai, Song Pan, Chengdu

Trip Price:US$4131

Book your Own Room:US$590

Price From US$4131.00 valid from Jun - Aug 2018 Book Now

14 Days Cycle Manchuria 14 Days

Duration: 14 days

Accommodation: 3 star hotels

Itinerary:

Dalian, Dandong, Mudanjiang, Harbin, Changchun, Shenyang, Chengde

Trip PriceTBA

Price From US$0.00 Book Now

26 Days Cycle Yunnan-Tibet

Duration: 26 days 25 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Kunming, Lijiang, Deqin, Rongxi, Basu, Lulang, Lhasa

Trip Price: US$6205

Book Your Own Room: US$1020

Price From US$6205.00 Book Now

12 Days Hike & Bike Great Wall 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing, Shanhaiguan, Qianxi, Panjiakou, Jinshanling, Simatai, Yanqing

Trip Price:$       US

Price From US$0.00 Book Now

19 Days Hike & Bike China 19 Days

Duration: 19 days 18 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing, Xi'an, Lijiang, Guilin, Yangshuo, Hong Kong

Trip Price: $       US

Price From US$0.00 Book Now